Vycházka na louku u Vojkova

V neděli 8. května, sraz v 10:00 na autobusové zastávce Tehovec, Vojkov

Vypravte se s námi na rozkvetlou louku za prstnatci májovými. Tuto louku Ekocentrum Říčany dlouhodobě udržuje, louka je velmi druhově pestrá, na založených trvalých čtvercích jsme napočítali 35 druhů rostlin na metr čtvereční.

Louka poskytuje stanoviště mnoha různým druhům hmyzu – motýlů, brouvstavačků, kobylek aj. Pozorování hmyzu, které proběhne jako doprovodný program k výstavě Muzea Říčany Společenský život hmyzu, povede RNDr. Ivan Brdička.

Vezměte si pevnou obuv, nejlépe holínky. Prosím nevstupujte na louku sami, půjdeme ve skupině husím pochodem, abychom kvetoucí vstavače neušlapali.

Vycházka se nekoná za trvalého deště.

kontakt: Kateřina Čiháková (607 082 356)