Partneři

Partneři

Velmi úzce celoročně spolupracujeme s Muzeem Říčany. Společně organizujeme velké akce pro veřejnost – Den Země, akce na Dvorku. Využíváme zázemí Muzea pro kroužky a další činnosti provozované Ekocentrem Říčany.

říčanyDlouhodobě spolupracujeme s Městem Říčany, díky jehož grantům máme každoročně finance na materiální zabezpečnění chodu organizace. S pravidelnou podporou města organizujeme akce pro veřejnost, ale i pro volný čas dětí a mládeže. Díky podpoře Města Říčany se staráme o management zajímavých přírodních lokalit.

kytkoptak_zelenyJsme základní organizací Českého svazu Ochránců přírody. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době čítá cca 7500 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. Letos slavíme již 35. výročí vzniku naší organizace.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Města Říčany

logo_morovy_sloup

Bylo dokončeno nové víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Říčany. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Zveřejňujeme oznámení partnera, MěstaROP_NerudovkaII Říčany

Rekonstrukce ulice Rýdlova byla dokončena. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Města Říčlogo_morovy_sloupany

Cílem projektu je restaurování mariánského sloupu (neboli morového sloupu) na hlavním Masarykově náměstí v Říčanech. Jedná se o kulturní památku uvedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým čísle 19755/2-2159. Jedná se o jediný mariánský sloup ve Středočeském kraji. Vlastní realizovaný projekt je širší, projektem se podpoří znalost o mariánských sloupech a historii mezi všemi věkovými skupinami obyvatel.
Restaurování morového sloupu. – celá tisková zpráva

Zveřejňujeme oznámení partnera, Základní školy Nerudova:

logo_morovy_sloupZákladní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ realizuje s naším partnerstvím projekt „Chceme do přírody“ který je financován EU z Programu rozvoje venkova – Leader a realizován s podporou MAS Říčansko o.p.s.
Předmět spolupráce naleznete najedete zde.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Města Říčany a městem Říčany na projekt Rekonstrukce Rýdlovy a Štefánikovy ulice:

Tiskovou zprávu ze dne 17. února 2014 naleznete zde.
Tiskovou zprávu ze dne 8. dubna 2014 naleznete zde.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Města Říčany k projektu Regenerace Lázeňské louky:

ROP_NerudovkaIIProjekt bude dokončen na konci května letošního roku. Slavnostní otevření parku Lázeňská louka veřejnosti proběhne dne 5. 6. 2012 od 13 hod. v areálu Lázeňská louka (u vrbového altánu).

Zveřejňujeme oznámení partnera, ZŠ Nerudova je bezbariérová:

ROP_NerudovkaIIMěstu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Města Říčany :

ROP_NerudovkaIIV pátek 13. ledna byla oficiálně zahájena realizace projektu Regenerace Lázeňské louky, na kterou město Říčany získalo dotaci od Regionálního operačního programy Střední Čechy. V rámci projektu bude na místě Lázeňské louky vytvořen park s řadou vyhlídek a odpočinkových zón, budou vysazeny stromy, keře, trávník a mobiliář. Zároveň vzniknou nové cesty, podél kterých budou instalovány informační tabule. Zhotovitelem je sdružení GREEN PROJECT a KONTREX. Projekt bude dokončen na konci května letošního roku.

Zveřejňujeme oznámení partnera, Základní školy Nerudova:

ROP_NerudovkaIIMěsto Říčany obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP), prioritní osa 3, oblast 3.2. na stavební úpravy Základní školy Nerudova. Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuky v této škole, která se zaměřuje na vzdělávání zdravotně postižených.
Obsahem rekonstrukce bude mimo jiné výměna rozvodů vody a kanalizace, otopné systémy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě vytvoření bezbariérového přístupu. Součástí projektu je i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitní výuka a rozšíří se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Celková výše investice je 14 mil. Kč, spoluúčast města je 3,7 mil. Kč. Termín zahájení prací je stanoven na 7. března 2011.

Celá přestavba ZŠ Nerudova byla dokončena, včetně následné kolaudace.