Vycházka do PR Mýto

V neděli 10. dubna, sraz v 10:00 na hrázi Pacovského rybníka (konec ul. Pod Bahnivkou)dymnivka

Vypravte se s námi do rozkvetlého jarního lesa podél Rokytky. Prohlédneme si kvetoucí dymnivky, sasanky a další jarní byliny. Zaposloucháme se do hlasů ptáků a ukážeme si různé druhy ptačích budek. Poznejte jednu z nejzachovalejších přírodních lokalit v okolí Říčan dříve, než napadne projektanty vést tudy přeložku silnice. V případě nepříznivého počasí se vycházka přesune na jiný termín.

kontakt: Kateřina Čiháková (607 082 356)