Vycházka do města budoucnosti

8.6.2023 v 18 hodin na zahradě Muzea

Na výstavě Tvořiště si prohlédneme zajímavé realizace a plány z různých evropských měst a také z Říčan a okolí. Seznámíme se s vizemi Nového Evropského Bauhausu. Pustíme si vizualizaci, která ukazuje na příkladu říčanské Štefánikovy ulice, jak by mohla vypadat naše města v budoucnosti. Zaměříme se na možnosti snižování emisí uhlíku, podporu vsakování dešťové vody a zeleně v ulicích. Vysvětlíme si, jak lze dostat stromy do ulic a neohrozit přitom infrastrukturu pod zemí. Pak se vydáme do říčanských ulic prozkoumat, kde a jak již dnes fungují zelené fasády, střechy, vsakovací dlažba nebo úsporné osvětlení. Projdeme se k Mlýnskému rybníku a zpět a prozkoumáme prvky tzv. zelenomodré infrastruktury.

Provede nás zahradní architekt Ondřej Semotán z ateliéru Architráva – autor projektu zahrady u knihovny (Teršípova domu), Geoparku Říčany a Botanického centra u ZŠ U Lesa.

Akce je podpořena dotací Města Říčany