Přírodovědná vycházka na Vojkovskou louku

14. května 2022 od 10 hodin

Věděli jste, že v těsné blízkosti Říčan kvetou na jaře stovky orchidejí? Dnes už je na Říčansku můžete obdivovat jen na poslední lokalitě – mokřadní louce u Vojkova. Prstnatce májové, jak se tyto orchideje nazývají, tu vykvétají díky tomu, že louka není hnojená a pravidelně ji kosí dobrovolníci z Ekocentra Říčany. Prstnatce totiž potřebují růst spolu se symbiotickými mykorhizními houbami, které jsou na hnojení citlivé.

Vojkovská louka byla letos (po mnohaletém úsilí) oficiálně navržena pro vyhlášení jako zvláště chráněné území (Přírodní památka).

Účastníci vycházky si vyzkouší odchyt a určování motýlů, kobylek a čmeláků. Doporučujeme s sebou holínky nebo sandály, mokro v botách zaručeno.

Pro cestu využijte nohy, kolo (po značené trase od Olivovny) nebo autobus se zastávkou na znamení Tehovec – Mototechna. Ze zastávky se vydejte opatrně po krajnici a sejděte dolů na louku. Projděte prosím vyznačenou vyšlapanou cestičkou, abyste vzácné rostliny nepošlapali.

Akcí vás provede Kateřina Čiháková.

Sraz: na odbočce asfaltky směrem na Klokočnou, u naučné tabule. Zde je poloha na mapě.

Cena: 50 Kč, Akce je pořádána za podpory města Říčany.

Na louce na jaře a v létě postupně vykvétají další mokřadní druhy, nejprve blatouchy, později modře kvetoucí kosatce sibiřské. Louka byla v minulosti stanovištěm dnes vzácných modrásků bahenních, stále zde můžeme zahlédnout perleťovce, vřetenušky, okáče a další druhy motýlů. Na louce žijí také užovky, skokani, slepýši, různí drobní hlodavci (norníci, hraboši, myška drobná) a také pozoruhodné množství druhů bezobratlých (pavouků a křísů).

Podívejte se na video.