Přírodovědná středa: Jarní rostliny a ptáci v přírodní rezervaci Mýto

Středy.indd

středa 11. dubna, 16:00-18:00

sraz v Nedvězí u dětského hřiště v ul. Hájová

Při procházce rozkvetlým lužním lesem podél Rokytky můžeme obdivovat koberce rozkvetlých sasanek a dymnivek. Zaposloucháme se do zpěvu různých druhů sýkor, pěnkav, brhlíků a drozdů. Ukážeme si nejrůznější hnízdní budky instalované v rezervaci, a když budeme mít štěstí, možná zahlédneme i  ledňáčky, kteří hnízdí v norách v obnažených březích meandrující Rokytky.

Vycházku povede Kateřina Čiháková.

Vstupné 50 Kč

Pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s Ekocentrem Říčany.