Letní škola pro pedagogy: Terénní přírodopis

Letní škola pro pedagogy: Terénní přírodopis

Proběhne na Říčanské hájovně, sobota 18. a neděle 19. července 2015

Seznámíte se s přírodou v okolí Říčan, se zásadami správného odchytu a bezpečné manipulace s živočichy. Budeme poznávat a kroužkovat ptáky, pozorovat a odchytávat motýly i drobné savce, mikroskopovat rostliny i plankton. Akce se můžete účastnit i s dětmi.

Letní školu připravilo Ekocentrum Říčany ve spolupráci s Muzeem Říčany. Akci finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí.

Cena kurzu je 200 Kč (pouze program)

Přihlášky a dotazy směřujte na: Edita Ježková, edita.jezkova@muzeum.ricany.cz, 605 169 533