Exkurze na farmu

Exkurze na Biofarmu Sasov proběhne v sobotu 24.9. Odjezd je ve 13:00 od budovy Muzea Říčany v Rýdlově ulici. Předpokládaný návrat je v 18:00.IMG_0418

Na Biofarmě Sasov si budeme moci prohlédnout venkovní chovy přeštických prasat, masného skotu a koní. Dále se podíváme do sušárny bylin a konopí, zelinářské zahrady a bioplynové stanice. Budeme mít možnost ochutnat faremní produkty a zakoupit si je v obchůdku. Děti se mohou vyřádit na hromadách slaměných balíků.

Přihlásit se můžete vyplněním tohoto formuláře.

Děkujeme Městu Říčany za finanční podporu, která nám umožní pokrýt část nákladů na autobus.