Vojkovská louka

Proč rostou orchideje v okolí Říčan jen na louce u Vojkova?

Před druhou světovou válkou rostlo na Říčansku třináct druhů orchidejí. Co způsobilo jejich vymizení z krajiny? Louky byly buď zastavěny, nebo se změnila péče o ně. Prstnatec májový roste na vlhkých loukách chudých na živiny. Podmáčená louka u Vojkova měla štěstí, protože nebyla nikdy intenzivně využívaná, hnojená nebo vysušená melioracemi.

Proč rostou orchideje v okolí Říčan jen na louce u Vojkova?

Louky jsou závislé na péči člověka, bez sečení by zarostly stromy a keři. O louku u Vojkova se už od roku 2003 starají dobrovolníci, pravidelnou péči organizuje ZO ČSOP Ekocentrum Říčany.  Jednou ročně, v červenci po odkvětu a vysemenění orchidejí, se louka poseče. Posečená hmota nesmí zůstat ležet na místě, usuší se na seno. Rostliny nevhodné ke krmení se zkompostují. Senem se krmí králíci na Dvorku naproti muzeu.

Kolik druhů rostlin na louce roste?

Botanický průzkum v roce 2018 napočítal celkem 68 druhů květin a travin. Kromě prstnatce májového tu roste také kosatec sibiřský nebo ocún jarní. V roce 2022 byla louka vyhlášena přírodní památkou. Vstup na území přírodní památky není zakázán, nesmíte ale louku poškozovat například nadměrným sešlapováním.

Jak se můžete do péče zapojit?

Každoročně je potřeba louku posekat, posekanou hmotu shrabat, odvozit a naložit k odvozu. Pokud se budte chtít připojit, budeme rádi za každou pomocnou ruku.