Vzdělávání

V roce 2016 proběhl projekt Bádáme v zahradě a v lese. Proběhly 2 semináře o badatelsky orientovaném vyučování pro pedagogy MŠ a ZŠ. Na 6 základních školách na Říčansku byly pilotně vyzkoušeny nové výukové programy Les žije, Jak se mají zvířata a Ptáci a hmyz v zahradě. V mateřských školách jsme vyzkoušeli nový cyklus Bádáme v zahradě, kde děti hledaly bezobratlé živočichy v půdě, pěstovaly zeleninu a pozorovaly opylující hmyz: čmeláky, včely samotářky a pestřenky.

Děti ze základních škol prezentovaly výsledky svého výzkumu svým spolužákům a zástupcům obcí. Děti z 3. B z 1. ZŠ Říčany na badatelském programu „Les žije“ porovnávaly lesní patra ve smíšeném porostu a smrkové monokultuře. Ve smíšeném lese děti smýkaly v bylinném patře a sklepávali hmyz z větví keřů a stromů. Ve smíšených porostech nalezly celkově více druhů i jedinců hmyzu a pavouků, které jsou zdrojem potravy pro další lesní živočichy. Výsledky děti prezentovaly vedoucímu odboru životního prostředí a správci lesa Ing. Radku Smetánkovi.

Projekt Bádáme v zahradě a v lese byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

logo mzp

Pokud si budete chtít objednat některý z badatelských výukových programů, aktuální nabídku najdete na webu Muzea Říčany.

DSC_9140DSC_9259IMG_0264Les_žije_72