Den stromů v Říčanské hájovně

Termín akce: 19. 10. 2014 od 14:00 do 17:00Den stromů 2014

V letošním roce se zaměříme na tradiční i netradiční ovocné stromy a keře. Na ovocnářskou poradnu si návštěvníci mohou donést jablka z vlastní zahrady zjistit, jakou odrůdu na zahradě mají a konzultovat s odborníkem péči o ovocné stromy. Seznámíte se s méně známými druhy ovoce (např. dřín, rakytník, muchovník, kanadské a kamčatské borůvky a další) a se zásadami jejich pěstování, u Říčanské hájovny během odpoledne vysadíme ovocnou odrůdu dřínu. Můžete se těšit na moštování – pokud se chcete, přineste tašku vlastních padaných jablek. Ve venkovní peci budeme péct chlebové placky a ovocné dobroty a nakonec zkusíme usušit ve vyhřáté peci křížaly. Pro děti je připraven program – divadlo, přírodovědné a tvořivé dílny.

Den stromů plakát ke stažení

Akci pořádá Ekocentrum Říčany a Muzeum Říčany.

Akce je podpořena z grantu Ministerstva životního prostředí a grantu Města Říčany. Za podporu děkujeme.